Marwa, Dafina och Stig på besök.

  • pdalm 
Inflygning mot Heathrow och Marwas första landning.
Stig på väg in mot Innsbruck.
Dafina landar i Hongkong, Kai Tak