Mats Johansson och Jonas Lyngemark på besök.

  • pdalm 
Säker flygning av två riktiga piloter som hanterade alla system i cockpit utan problem.
Landning på Hässlö, bana 19.
< Mats – Jonas >