Besök från Schweiz

  • pdalm 
ABB-kollegor på besök med långväga gäster från Schweiz. En fantastisk simulatorkväll!